Preventivní prohlídky

Preventivní prohlídka se provádí 1× za 2 roky od dovršení 18 let.


Obsahem preventivní prohlídky je:

  • doplnění zdravotních údajů
  • fyzikální vyšetření včetně onkologické prevence
  • kontrola očkování
  • laboratorní vyšetření: moč, krevní obraz, biochemie – s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu
  • EKG: od 40 let každé 4 roky, při hypertenzi vždy
  • screening rakoviny tlustého střeva: od 50 let 1× ročně, od 55 let 1× za 2 roky, nebo 1× za 10 let kolonoskopie
  • screening rakoviny prsu: od 45 let mammografie 1× za 2 roky
  • gynekologické vyšetření: 1× ročně

Cholesterol a tuky: v 18, 30, 40, 50, 60 letech

Glykemie (cukr): v 18, od 40 let každé 2 roky

Screening rakoviny tlustého střeva: od 50 let 1× ročně, od 55 let 1× za 2 roky, nebo 1× za 10 let kolonoskopie

Screening rakoviny prsu: od 45 let mammografie 1× za 2 roky

Gynekologické vyšetření: 1× ročně

Zpět