Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění


Platnost od 3.3.2022
Prohlídka do zaměstnání – vstupní a výstupní - lze pouze pro kategorii I. 500 Kč
Řidičský průkaz od 65 let (68  a každé sudé narozeniny) 400 Kč
Řidičský průkaz (nový, obnovení) 500 Kč
Zbrojní průkaz 600 Kč
Zdravotní průkaz 400 Kč
Profesní průkaz  (svářečský apod.) 200 Kč
Úrazová pojistka 500 Kč
Posudek o bolestném 800 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace - dle požadavku na rychlost vyhotovení 250 až 450 Kč
Administrativní úkon - dle složitosti 50 až 400 Kč
Různá potvrzení pro školy, pojišťovny, Úřad práce, rekondiční pobyty, policii, soudy, DD, penziony, přídavky, certifikáty a pod. - dle složitosti 50 až 400 Kč
Vyšetření pacienta nepojištěného u zdrav. pojišťovny 800 Kč
Aplikace očkovacích látek - cena očkovací látky dle aktuálního ceníku SÚKL 250 Kč
Aplikace injekcí, infuzí - doplatek na léčiva dle aktuálního ceníku SÚKL
Nalepení  tejpu  50,00 Kč + tejpovací páska 1 cm  za 2 Kč
Kopie A4 1 list 4 Kč

Zpět