Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění


Prohlídka do zaměstnání – vstupní a výstupní 400,00 Kč
Řidičský průkaz – do 65 let 400,00 Kč
Řidičský průkaz – starší 65 let 300,00 Kč
Zbrojní průkaz 500,00 Kč
Zdravotní průkaz 300,00 Kč
Profesní průkazy (svářečský apod.) 200,00 Kč
Sepsání úrazové pojistky 500,00 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace - podle požadavku na rychlost vyhotovení 200,00 až 400,00 Kč
Různá potvrzení pro VŠ, pojišťovny, Úřad práce a pod. 50,00 až 200,00 Kč
Rekondiční pobyty – potvrzení 150,00 Kč
Aplikace očkovacích látek 150,00 Kč
Vyšetření pacienta nepojištěného u zdrav. pojišťovny 500,00 Kč
Zpráva pro policii, soudy 200,00 Kč
Posudek o bolestném 500,00 Kč
Potvrzení o zdravotním stavu – DD, penzion, přídavky apod. 100,00 Kč
Vypsání žádosti o lázně 200,00 Kč
Tejpovací páska 1 cm 1,00 Kč


Zpět